Telefon: 6531 1485​

sprotoften@ab-sprotoften.dk​

             Konto 5393 - 0000363965

 

Privatlivspolitik

Hos AB-Sprotoften prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne Privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er medlem eller lejer hos AB-Sprotoften.

1. Dataansvar

AB-Sprotoften er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

AB-Sprotoften

Sprotoften 34

5800 Nyborg

CVR.NR 62 04 75 18

2. Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

For at du kan indgå en aftale med os via vores hjemmeside, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger

navn
adresse
telefonnummer
email-adresse

fødselsdato/cpr nr.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger da de er nødvendige for, at vi kan registrere dig som boligsøgende og kontakte dig med boligtilbud. Desuden bruger vi også oplysningerne til at sende det årlige ventelistegebyr, som er afgørende for at du beholder din anciennitet.

Vi sender dig også en lejekontrakt via mail - når du får en bolig hos os.

Når du er blevet lejer hos os sender vi ligeledes dine personlige oplysninger til forsyningsselskaberne, da det er påkrævet for at kunne oprette dig som ny bruger på vores lejemål. Vi sender ligeledes også opkrævninger via E-Boks - da det sikre en hurtig distribution.

AB-Sprotoften sælger eller videregiver i intet tilfælde personlige og fortrolige oplysninger til tredjemand, medmindre dette er påkrævet ved lov.

AB-Sprotoften benytter heller ikke dine oplysningerne til markedsføringsmæssige formål.


Personoplysningerne registreres hos AB-Sprotoftens og opbevares i 5 år (5 år pga. krav fra bogføringsloven), hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos AB-Sprotoften, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til AB-Sprotoften via e-mail:

sprotoften@ab-sprotoften.dk 

Vores hjemmeside:
Bemærk, at det er nødvendigt, at du afgiver visse personoplysninger, for at du kan anvende vores hjemmesides funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Vi bruger ligeledes cookies på hjemmesiden. Læs mere i vores cookie-politik.

3. Modtagere

Vi overlader/deler dine personoplysninger med vores leverandører af it-boligprogrammer, vaskerier o-lign. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på AB-Sprotoftens vegne og i overensstemmelse med AB-Sprotoften instruks.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det. Det kan fx være til politiet, danske domstole, skifteretten.

I forbindelse med, at vi skal overføre penge vedr. fraflytninger sender vi i visse tilfælde identitets oplysninger til det kontoførende pengeinstitut til brug for dettes opfyldelse af de pligter de har.

4. Tredjelande

AB-Sprotoften overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

5. Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, fx sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word eller PDF format).

6. Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

7. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor).

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

8. Ændringer af privatlivpolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne Privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

9. Kontakt

Skriv til sprotoften@ab-sprotoften.dk - med Privatlivspolitik i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores Privatlivspolitik.

AB-Sprotoften

AB-Sprotoften

Konto 5393 - 0000363965

​CVR: 62047518

 

Ring til os!

​ Adresse

Sprotoften 34

 5800 Nyborg