Hvem er vi​

​AB-Sprotoften er oprindeligt startet af Nyborg kommune med borgmester Bjerring i spidsen. Det blev Boligselskabet af 26.9.1945. Det var fortrinsvis embedsmændene fra DSB, Nyborg Statsfængsel og Nyborg kommune, der skulle have boliger i selskabet.

Det kommunale boligselskab blev omdannet til en almennyttig andelsboligforening med stiftelsesdag den 30.6.1952.

Nyborg ligger helt centralt i landet med meget hurtige forbindelser både til Sjælland og Jylland. Vi er på Rådhuspladsen i København på ca. 5 kvarter både med bil og tog. En tur til Århus tager 1½ time i bil og en lille smule længere tid med tog.

Nyborg By har mange ting at byde på. Byen har smukke gamle huse og gader. Slottet og voldene er bynære rekreative områder, der er gode badestrande, skovområder og et utroligt smukt opland.

Der er mange foreninger i byen - også idrætsklubber - svømmehal - golf o.s.v.

Kulturen bliver tilgodeset med Voldspil om sommeren, Slotsmøllen hele året, Teaterforeningen, Muzirkus og der afholdes koncerter og korarrangementer ligesom der er gode restauranter og cafeer.

Nyborg kommune har et velfungerende og højt serviceniveau til borgerne og af særlig interesse for børnefamilierne, er der pasningsgaranti.

AB-Sprotoften råder i dag over et varieret udbud af boliger - både etagebyggeri, rækkehuse, ældreboliger samt tagboliger med udsigt til storebælt. Vi kan tilbyde trygge boligområder, hvor der findes adskillige muligheder for fritidsaktiviteter både i grønne områder og i fælleshuse.

Vi bekymrer os om naturens ressourcer. Der bliver således ikke brugt sprøjtemidler i anlæggene. Alle vaskerier har vandbesparende vaskemaskiner og de fleste har sæbedoseringsanlæg, så der ikke sker unødig spild og bortledning af sæberester.

Alle vores lejemål er fordelt på 18 afdelinger, samlet set udlejer vi i alt 781 lejemål.

Alle boliger har individuel måling af varme, vand og el.​

I 2014 stod hele byens Aktivitetshus færdigt, i huset holder AOF samt Cafe Danehof til. Alle er velkomne til at besøge vores fine hus.

Logo​

AB-Sprotoftens nye logo blev lavet i 2014.

2014 var året hvor den store renovering og bygningen af byens Aktivitetshus stod færdigt. Derfor er året 2014 også en ny start i Ab-Sprotoften

hvilket også har betydet et nyt logo.

Logoet forstiller et hus opbygget i puslespil hvor hver brik har deres egen farve.

Farverne symboliserer forskelligheden af vores beboer og samtidig viser at vi alle kan bo under samme tag, trods forskellig kultur, livsopfattelse, trosretning og miljøer.

Samtidig med logoet har vi desuden skrevet at vi har "Nyborgs bedste boliger", det mener vi at vi har. Boligerne er alle i meget god stand, lyse og venlige og nyistandsatte ved indflytning. Desuden er alle boliger placeret i smuk natur og velholdte grønne arealer.

Organisationsdiagram​

I AB-Sprotoften har beboerne direkte indflydelse på de beslutninger der berører og danner rammen om din bolig.

Herunder er beskrevet hvordan organisationen er opbygget for AB-Sprotoften.​
​ 

Beboerne

Hvert år indkaldes beboerne i en boligafdeling til et møde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende


afdelingens drift behandles og vedtages. Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år. Beboerne vælger på afdelingsmødet en afdelingsbestyrelse (frivilligt), der skal varetage afdelingens interesser.


På afdelingsmødet træffes afgørende beslutninger for alle afdelingens forhold. Det er dog boligorganisationens bestyrelse (organisationsbestyrelsen), der har det overordnede ansvar for afdelingen.

Afdelingsmødet holdes i forbindelse med vedtagelse af afdelingens budget for det kommende år - senest tre måneder før regnskabsåret starter af hensyn til varsling af lejeforhøjelse for det kommende kalenderår.


Her tages alle beslutninger om afdelingens økonomi, mindre og større projekter og øvrige forhold, fx husorden.

Formålet med en husorden er at have nogle regler, der er med til at støtte det gode naboskab. Det handler om at tilgodese både den enkelte beboers og fællesskabets rettigheder. På mødet fremlægger afdelingen sidste års regnskab og vedtager samtidig et budgetforslag.

Afdelingsmødet giver således også mulighed for at få et overblik over udviklingen i din afdeling.

Økonomiafdelingen, værkstedsafdelingen og udlejningsafdelingen.​

Afdelingsbestyrelsen

På afdelingsmødet vælger lejerne en afdelingsbestyrelse der har kompetence til, på beboernes vegne, at arbejde på at gøre deres indflydelse gældende i egen afdeling. Afdelingsbestyrelsen består alene af lejere i afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen er bindeleddet mellem beboerne og administrationen.

Afdelingsbestyrelsen kan ikke indgå juridisk bindende aftaler med leverandører, disse aftaler kan kun indgås af organisationsbestyrelsen.


Afdelingsbestyrelsen kan dog altid komme med forslag til organisationsbestyrelsen - som så herefter tager beslutning herom.

Afdelingsbestyrelsen godkender afdelingens budget (herunder godkendes vedligeholdelses- og fornyelsesarbejderne) og årsregnskab, inden det endeligt godkendes af organisationsbestyrelsen.


Afdelingsbestyrelsen (hvis denne er valgt) eller afdelingsmødet vælger repræsentanter til repræsentantskabet (formandsmøde).

Se evt. pjecen fra BL om "ny i afdelingsbestyrelsen"

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af beboervalgte repræsentanter fra hver afdeling.


Repræsentantskabet vælger organisationsbestyrelsen som på vegne af beboerne varetager deres interesser.

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Medlemmer bliver valgt for højst 2 år ad gangen. Genvalg kan dog finde sted.


Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger.


Bestyrelsen har ligeledes det overordnede juridiske og økonomiske ansvar. Dette betyder at boligorganisationen skal ledes på en forsvarlig måde dvs., at driften foregår efter rationelle adminstrationsmetoder, og at forvaltningsudgifterne holdes på det lavest mulige niveau.¨


Bestyrelsen er ansvarlig for budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og udlejning.


Organisationsbestyrelsen står også for ansættelsen af en forretningsfører.

Forretningsfører

En forretningførers opgaver består af den daglige ledelse på vegne af organisationsbestyrelsen.

Forretníngsføren leder administrationen, der levere ydelser til hele organisationen.

Administrationen består af​ økonomiafdelingen, værkstedsafdelingen og udlejningsafdelingen.​

Skriv til AB-Sprotoften

Har du spørgsmål er du velkommen til at udfylde formularen.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

AB-Sprotoften

Sprotoften 34, 5800 Nyborg

Klik her for rutevejledning

Kontonummer: 5393 – 0363965

Kontakt os

Telefon: 65 31 14 85

E-mail: sprotoften@ab-sprotoften.dk 

Træffetid kontor

​Mandag - torsdag: kl. 10.00-13.00

Torsdag tillige: kl. 16.00-17.00
Fredag: Lukket 

Træffetid telefonisk

​Mandag - torsdag: kl. 9.30-13.00

Torsdag tilige: kl. 15.30-17.00
Fredag: Lukket

CVR-nummer​: 62047518