Ventelisteregler

Nye ventelisteregler - der har betydning for dig

​Folketinget vedtog med virkning fra 1. januar 2010 nye ensrettede udlejnings- og ventelistebestemmelser for alle almene boligorganisationer. 

De nye regler har både betydning for nuværende beboere samt medlemmer af AB-Sprotoften.

 • Husk altid at meddele os din nye adresse.

Grundlæggende gælder at:

 • Kun almene boligforeninger er berørt.
 • Medlemsancienitet omregnes til en placering på ventelisten.
 • Medlemmerne betaler ajourføringsgebyr fra 1. januar 2011 for at stå på ventelisten.

Er du medlem, men ikke lejer i AB-Sprotoften:

Hvad med mit medlemsnummeret?

Du har stadig dit medlemsnummer. Dette medlemsnummer bliver blot omregnet til en placering på ventelisten, hvilket betyder at den dato du blev indmeldt gælder din ancienitet fra. Dvs. hvis du er indmeldt den 1.1.1979, så starter din anciennitet fra den dato. Jo lavere medlemsnummeret er jo højere ancienitet.

 

 • Hvornår skal jeg betale?

Vi sender i løbet af 2011 en opkrævning ud til alle medlemmer på 100 kr. Ved betaling af 100 kr. forbliver du på ventelisten med din ancienitet fra indmeldelsesdatoen. Hvis du ikke betaler ajourføringsgebyret på de 100 kr. bliver du slettet på ventelisten. Du har 6 uger til at betale ajourføringsgebyret når du har modtaget opkrævningen.

 

 • Hvis du glemmer at betale?

Så kan du godt komme på venteliste igen. Din ancienitet starter dog så først fra din betalingsdato. Dvs. at du har mistet din gamle ancienitet.

 

 • Skal du betale hvert år?

Ja - vi udsender hvert år en opkrævning på 100 kr. i ajourføringsgebyr.
Husk altid at meddele os din adresse - ellers får du ikke en opkrævning, og du bliver derfor slettet fra ventelisten. Du kan altid tilmelde opkrævningen til PBS, så opkrævningen bliver betalt automatisk.

 

 • Når du får en bolig skal du så betale ajourføringsgebyr?

Ja, det skal du som noget nyt - hvis du senere ønsker at få tilbud på en anden bolig i boligforningen. Hvis du ikke betaler ajourføringsgebyret på 100 kr. oparbejder du ikke nogen ancienitet og skal derfor starte forfra på ventelisten, hvis ønsket om en anden bolig skulle opstå.

Er du lejer af en bolig i AB-Sprotoften:

 • Hvad med mit medlemsnummer?

Du beholder dit medlemsnummer, det er blot lavet om til en placering på ventelisten efter ancienitet. Hvis du ikke betaler det årlige ajourføringsgebyr, bliver du slettet på ventelisten.

 

 • Hvad koster det at stå på ventelisten?

Det koster et årligt ajourføringsbeløb på 100 kr. at stå på ventelisten. Vi udsender hvert år en opkrævning på 100 kr. Du kan altid tilmelde dig PBS så opkrævningen bliver betalt automatisk.

 

 • Hvis du vil have en ny bolig i boligforeningen?

Så skal du sørge for at betale det årlige ajourføringsgebyr på 100 kr. for at opretholde en høj ancienitet. Hvis du har betalt det årlige ajouføringsgebyr og ønsker tilbud på en ny bolig ringer/mailer du blot til kontoret og melder dig aktiv søgende. Hvis du ikke har betalt dit årlige ajourføringsgebyr og du ønsker at få tilbudt en ny bolig i foreningen, kan dette godt lade sig gøre. Du starter blot forfra på ventelisten og har på den måde mistet din gamle ancienitet. Når du har boet 2 år i boligforeningen, får du automatisk fortrinsret til ledige boliger i foreningen, hvis du er aktiv søgende.

 

 • Kan jeg søge en ny bolig ligeså snart jeg har fået en ny?

Ja, men du opnår først beboerfortrinsretten, efter du har boet 2 år i din nye bolig.

Udlejningsregler

Alle lejemål bliver udlejet efter venteliste. AB-Sprotoften har indgået en aftale med Nyborg Kommune om fleksibel udlejning. Ordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2012 og gældende for afd. 1 jfr. vores helhedsplan.

De fleksible udlejningsregler vil finde anvendelse efter følgende kriterier:

 1. Fast tilknytning til arbejdsmarkedet (min. 25 timer / uge)
 2. Under uddannelse eller i lærlingeforløb
 3. Seniorer over 55 år
 4. Skilsmisse, separation eller brudt parforhold inden for det seneste år​

Alle lejemål bliver udlejet efter venteliste. AB-Sprotoften har indgået en aftale med Nyborg Kommune om fleksibel udlejning. Ordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2012 og gældende for afd. 1 jfr. vores helhedsplan.

Fortrinsret intern:

Du har beboerfortrinsret til en anden bolig i AB-Sprotoften, når du har boet 2 år eller mere i en bolig.

Du kan selvfølgelig altid søge ny bolig. Men du får først din fortrinsret efter den såkaldte ”karenstid” på 2 år.

Der er 2 års karenstid for familieboliger i AB-Sprotoften.

Nye udlejningsregler pr. 1. juli 2019 gør dog, at hver 2. ledig bolig skal udlejes efter den eksterne venteliste.

Karenstid:

Karenstid betyder, at der skal gå min. 2 år, fra du overtager en bolig, til du opnår beboerfortrinsretten til at flytte i anden bolig i AB-Sprotoften (beregnet til indflytningsdato).

Du kan selvfølgelig stadig stille dig som søgende, allerede når du overtager en bolig, men beboerfortrinsretten opnår du altså først senere.

Ventelisten er delt op i 3 kategorier. Med en beboerfortrinsret placeres du i kategori 1 eller 2.

 1. Ansøgere der bor i den pågældende afdeling
 2. Ansøgere der bor i andre afdelinger i boligforeningen
 3. Ansøgere der ikke bor i boligforeningen

Inden for hver kategori placeres du efter dit medlemsnummer.​

Skriv til AB-Sprotoften

Har du spørgsmål er du velkommen til at udfylde formularen.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

AB-Sprotoften

Sprotoften 34, 5800 Nyborg

Klik her for rutevejledning

Kontonummer: 5393 – 0363965

Kontakt os

Telefon: 65 31 14 85

E-mail: sprotoften@ab-sprotoften.dk 

Træffetid kontor

​Mandag - torsdag: kl. 10.00-13.00

Torsdag tillige: kl. 16.00-17.00
Fredag: Lukket 

Træffetid telefonisk

​Mandag - torsdag: kl. 9.30-13.00

Torsdag tilige: kl. 15.30-17.00
Fredag: Lukket

CVR-nummer​: 62047518