Telefon: 6531 1485​

sprotoften@ab-sprotoften.dk​

             Konto 5393 - 0000363965

 

Udlejningsregler

Alle lejemål bliver udlejet efter venteliste. AB-Sprotoften har indgået en aftale med Nyborg Kommune om fleksibel udlejning. Ordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2012 og gældende for afd. 1 jfr. vores helhedsplan.

De fleksible udlejningsregler vil finde anvendelse efter følgende kriterier:

1. Fast tilknytning til arbejdsmarkedet (min. 25 timer / uge)

2. Under uddannelse eller i lærlingeforløb

3. Seniorer over 55 år

4. Skilsmisse, separation eller brudt parforhold inden for det seneste år​

Fortrinsret intern:

Du har beboerfortrinsret til en anden bolig i AB-Sprotoften, når du har boet 2 år eller mere i en bolig.

 

Du kan selvfølgelig altid søge ny bolig. Men du får først din fortrinsret efter den såkaldte ”karenstid” på 2 år.

 

Der er 2 års karenstid for familieboliger i AB-Sprotoften.

Nye udlejningsregler pr. 1. juli 2019 gør dog, at hver 2. ledig bolig skal udlejes efter den eksterne venteliste.

 

Karenstid:

Karenstid betyder, at der skal gå min. 2 år, fra du overtager en bolig, til du opnår beboerfortrinsretten til at flytte i anden bolig i AB-Sprotoften (beregnet til indflytningsdato).

 

Du kan selvfølgelig stadig stille dig som søgende, allerede når du overtager en bolig, men beboerfortrinsretten opnår du altså først senere.

 

Ventelisten er delt op i 3 kategorier. Med en beboerfortrinsret placeres du i kategori 1 eller 2.

 

1. Ansøgere der bor i den pågældende afdeling

2. Ansøgere der bor i andre afdelinger i boligforeningen

3. Ansøgere der ikke bor i boligforeningen

 

Inden for hver kategori placeres du efter dit medlemsnummer.

AB-Sprotoften

AB-Sprotoften

Konto 5393 - 0000363965

​CVR: 62047518

 

Ring til os!

​ Adresse

Sprotoften 34

 5800 Nyborg