Telefon: 6531 1485​

sprotoften@ab-sprotoften.dk​

             Konto 5393 - 0000363965

 

Flugtveje er frie og ryddelige i hele bredden
Flugtveje kan passeres i flugtretning uden brug af
Flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller sk
Branddøre og andre selvlukkende døres lukkeanordni
Opslag med angivelse af det maksimale antal person
Alle lamper, der tilhører nød- og panikbelysning,
Brandlukningsmateriale er funktionsdygtig og er på

Der er ikke udarbejdet brand- og evakueringsinstru
Personale har inden for det sidste år modtaget ins

Lokalet anvendes uden inventaropstilling
Inventaropstilling er i overensstemmelse med den t
Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i or

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

AB-Sprotoften

AB-Sprotoften

Konto 5393 - 0000363965

​CVR: 62047518

 

Ring til os!

​ Adresse

Sprotoften 34

 5800 Nyborg