Telefon: 6531 1485​

sprotoften@ab-sprotoften.dk​

             Konto 5393 - 0000363965

 

Driftsjournal for fælleshus Ådalen 59

Kontrol før benyttelse af lokalerne:​

 • Flugtveje er frie og ryddelige i hele bredden.
 • Flugtveje kan passeres i flugtretning uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
 • Flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlig.
 • Branddøre og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig.
 • Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted.
 • Alle lamper, der tilhører nød- og panikbelysning, er i orden.
 • Brandlukningsmateriale er funktionsdygtig og er på sin plads.
 • Brand -og evakueringsinstruks:
  • Der er ikke udarbejdet brand- og evakueringsinstruks.
  • Personale har inden for det sidste år modtaget instruktion om brand- og evakueringsinstruktion.
 • Inventar:
  • Lokalet anvendes uden inventaropstilling
  • Inventaropstilling er i overensstemmelse med den  til formålet god kendte pladsfordelingsplan.

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

AB-Sprotoften

AB-Sprotoften

Konto 5393 - 0000363965

​CVR: 62047518

 

Ring til os!

​ Adresse

Sprotoften 34

 5800 Nyborg