Udlejningsregler

Alle lejemål bliver udlejet efter venteliste. AB-Sprotoften har indgået en aftale med Nyborg Kommune om fleksibel udlejning. Ordningen er trådt i kraft pr. 1 januar 2012 og gældende for afd. 1-5 jfr. vores helhedsplan..

De fleksible udlejningsregler vil finde anvendelse efter følgende kriterier:

1. I arbejde (min 25 timer / uge)

2. Over 55 år

3. Skilt/separeret inden for det sidste år

Desuden gælder at 25 % af alle ledige boliger bliver tilbudt kommunen jfr. frivillig aftale.

Karenstid:

Det er besluttet af boligorganisationen, at der i alle afdelinger er en karanstid på 2 år, før man kan få tilbudt en bolig via den interne oprykningsliste.​​

AB-Sprotoften

AB-Sprotoften

​CVR: 62047518

Ring til os!

​ Adresse

Sprotoften 34

 5800 Nyborg