AB-Sprotoften

​Boligforeningen er oprindeligt startet af Nyborg kommune med borgmester Bjerring i spidsen.

Det blev Boligselskabet af 26.9.1945. Det var fortrinsvis embedsmændene fra DSB, Nyborg Statsfængsel og Nyborg kommune, der skulle have boliger i selskabet.

Det kommunale boligselskab blev omdannet til en almennyttig andelsboligforening med stiftelsesdag den 30.6.1952.

Nyborg ligger helt centralt i landet med meget hurtige forbindelser både til Sjælland og Jylland. Vi er på Rådhuspladsen i København på ca. 5 kvarter både med bil og tog. En tur til Århus tager 1½ time i bil og en lille smule længere tid med tog.​

Indmeldelse Online​

​Indmeldelsesblanket

Benyt nedenstående formular, hvis du ønsker at blive tildelt en bolig i en af AB Sprotoftens afdelinger.

Alle lejligheder tildeles via venteliste. Optagelse på ventelisten koster 200 kr. for første år. Fornyelse koster 100 kr. årligt.Danish

Du kan downloade blanketten her og sende den med posten, eller du kan gøre det online: Download indmeldelsesblanket her »

Ventelisteregler

Nye ventelisteregler - der har betydning for dig

Folketinget vedtog med virkning fra 1. januar 2010 nye ensrettede udlejnings- og

ventelistebestemmelser for alle almene boligorganisationer. De nye regler har både betydning for nuværende beboere samt medlemmer af AB Sprotoften.

Husk altid at meddele os din nye adresse.

Grundlæggende gælder at:

Kun almene boligforeninger er berørt.

Medlemsancienitet omregnes til en placering på ventelisten.

Medlemmerne betaler ajourføringsgebyr fra 1. januar 2011 for at stå på ventelisten.

Er du medlem, men ikke lejer i AB Sprotoften:

Hvad med mit medlemsnummeret?

Du har stadig dit medlemsnummer. Dette medlemsnummer bliver blot omregnet til en placering på ventelisten, hvilket betyder at den dato du blev indmeldt gælder

din ancienitet fra. Dvs. hvis du er indmeldt den 1.1.1979, så starter din ancienitet

fra den dato. Jo lavere medlemsnummeret er jo højere ancienitet.

Hvornår skal jeg betale?

Vi sender i løbet af 2011 en opkrævning ud til alle medlemmer på 100 kr. Ved betaling

af 100 kr. forbliver du på ventelisten med din ancienitet fra indmeldelsesdatoen.

Hvis du ikke betaler ajourføringsgebyret på de 100 kr. bliver du slettet på ventelisten.

Du har 6 uger til at betale ajourføringsgebyret når du har modtaget opkrævningen.

Hvis du glemmer at betale?

Så kan du godt komme på venteliste igen. Din ancienitet starter dog så først fra din betalingsdato. Dvs. at du har mistet din gamle ancienitet.

Skal du betale hvert år?

Ja - vi udsender hvert år en opkrævning på 100 kr. i ajourføringsgebyr.

Husk altid at meddele os din adresse - ellers får du ikke en opkrævning, og du bliver derfor slettet fra ventelisten.

Du kan altid tilmelde opkrævningen til PBS, så opkrævningen bliver betalt automatisk.

Når du får en bolig skal du så betale ajourføringsgebyr?

Ja, det skal du som noget nyt - hvis du senere ønsker at få tilbud på en anden bolig i boligforningen. Hvis du ikke betaler ajourføringsgebyret på 100 kr. oparbejder du ikke nogen ancienitet og skal derfor starte forfra på ventelisten, hvis ønsket om en anden bolig skulle opstå.

Er du lejer af en bolig i AB Sprotoften:

Hvad med mit medlemsnummer?

Du beholder dit medlemsnummer, det er blot lavet om til en placering på ventelisten efter ancienitet. Hvis du ikke betaler det årlige ajourføringsgebyr, bliver du slettet på ventelisten.

Hvad koster det at stå på ventelisten?

Det koster et årligt ajourføringsbeløb på 100 kr. at stå på ventelisten. Vi udsender

hvert år en opkrævning på 100 kr. Du kan altid tilmelde dig PBS så opkrævningen

bliver betalt automatisk.

Hvis du vil have en ny bolig i boligforeningen?

Så skal du sørge for at betale det årlige ajourføringsgebyr på 100 kr. for at

opretholde en høj ancienitet. Hvis du har betalt det årlige ajouføringsgebyr og ønsker tilbud på en ny bolig ringer/mailer du blot til kontoret og melder dig aktiv søgende.

Hvis du ikke har betalt dit årlige ajourføringsgebyr og du ønsker at få tilbudt en ny

bolig i foreningen, kan dette godt lade sig gøre. Du starter blot forfra på ventelisten og har på den måde mistet din gamle ancienitet. Hvis du har boet

2 år i boligforeningen så får du automatisk fortrinsret til ledige boliger i foreningen, hvis du er aktiv søgende.

Kan jeg søge en ny bolig ligeså snart jeg har fået en ny?

Nej - du skal have boet i din nye bolig i 2 år inden du kan begynde at få nye tilbud

om ledige boliger i AB Sprotoften.

Udlejningsregler

Alle lejemål bliver udlejet efter venteliste. AB Sprotoften har indgået en aftale med Nyborg Kommune om fleksibel udlejning. Ordningen er trådt i kraft pr. 1 januar 2012 og gældende for afd. 1-5 jfr. vores helhedsplan..

De fleksible udlejningsregler vil finde anvendelse efter følgende kriterier:

1. Fast tilknytning til arbejdsmarkedet, minimum 25 timer ugentligt.

2. Seniorer 55+.

3. Nyligt fraskilte - op til et år efter skilsmisse.

Desuden gælder at 25 % af alle ledige boliger bliver tilbudt kommunen jfr. frivillig aftale.

​Karenstid

alle afdelinger er det besluttet, at der er en karenstid. Det betyder, at man ikke kan komme på interne oprykningsliste inden man har boet i afdelingen i en vis periode.
Man kan dog altid komme på den almindelige venteliste.
Det er besluttet fra boligorganisationen at der i alle afdelinger er en karanstid på 2 år inden man kommer på den interne oprykningsliste.

Benyt nedenstående formular hvis du ønsker at blive optaget på ventelisten til en bolig i AB Sprotoftens afdelinger. Alle lejligheder tildeles via venteliste.

Når du har udfyldt og afsendt formularen, skal du indbetale et indmeldelsesgebyr på 200 kr. på konto 5393 0000363965, dog med undtagelse af opnotering til ungdomsbolig.

For at opretholde din plads på ventelisten, skal du fremover betale 100 kr. årligt. Opkrævningen vil blive fremsendt automatisk af Boligselskabet Sprotoften, dog med undtagelse af ungdomsboliger.​

 
 
 
 
 
 
 
Ønskes tilbud via email *

 

Husstandens størrelse:

 
 

Fleksibel udlejning

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet min 25 timer *

 
Er du over 55 år *

 
Fortrinsret hvis du for nylig er blevet skilt, sep *

 

Venteliste ønsker:

Status på ventelisten: *

 

Hvis aktiv udfyldes nedenstående:

Afd. 1 Sprotoften
Afd. 6 Rådyrvænget
Afd. 7 Sprotoften
Afd. 8 Tronnealle
Afd. 8 Tronnealle Startboliger
Afd. 9 Ådalen
Afd. 17 Bøjdenvej
Afd. 19 Bøjdenvej
Afd. 22 Tagboliger Sprotoften

Etage ønsker:

Etage ønskerAntal rum:

Antal rum:Nogle felter er ikke udfyldt korrekt